برچسب: مبارزه

مبارزه برای حاکمیت دیجیتالی

اگر بپذیریم که مبنای یک حکومت دموکراتیک، «حاکمیت مردم» بر مالکیت، تولید و توزیع ثروت یک کشور و قدرت تصمیم گیری و مدیریت آن‌ها بر این منابع است، پس از آن‌جایی که یک بخش از مالکیت، مالکیت معنوی (intellectual property) است، پس حاکمیت دیجیتالی مردم بر تولید و گردش اطلاعات، یک بخش لاینفک از حاکمیت مردم محسوب می‌شود.