برچسب: فوری

آتش‌بس نیاز فوری

گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان در دوحه به رغم تشدید خشونت در افغانستان از سر گرفته شود. چشم‌انداز پایان چهار دهه جنگ در افغانستان تا کنون مطمین به نظر نمی‌رسد.