برچسب: فروپاشی

فروپاشی ساختمان تالار الماس شرق در شهر هرات

تالار الماس شرق در شهر هرات بر روی جاده و منازل اطراف فروپاشیده و خسارات و تلفات نیز وارد کرده است. مردم می‌گویند که از چند روز به این طرف اطراف تالار الماس شرق مسدود بوده و مالک تالار در حال بازسازی آن بوده است. تالار الماس شرق در جاده بهزاد هرات موقعیت دارد. احتمال […]

قره‌باغ، بحرانی پیچیده‌ در قفقاز

در اثنای فروپاشی اتحاد شوروی در فضایی که گلاسنوست (آزادی اندیشه) و پروسترویکا (بازسازی) مطرح بود، مساله‌ی اقلیت‌هایی پیش آمد که در دوران شوروی به عنوان واحدهای خودمختار در دورن این جمهوری‌ها ایجاد شده بودند. این واحدها به دنبال کسب استقلال و یا پیوستن به جمهوری‌هایی بودند که در آنجا قومیت آن‌ها در اکثریت بودند.