برچسب: فارابی

فارابی، فیلسوف روحانی و معلم دوم

در مورد زادگاه فارابی همانند اکثر دانشمندان بزرگ دیگر دیدگاه­‌های متفاوت ارایه کرده­‌اند، اما «فاراب/ فاریاب» خود سخن می‌گوید و نباید به روایات مغشوش استناد کرد.