برچسب: شهر کمال و رودکی

چنگِ رودکی

ابوعبدالله جعفر بن محمد بن حکیم بن عبدالرحمن بن آدم متخلص به رودَکی و مشهور به استاد شاعران، نخستین شاعرِ پارسی سرایِ سدهٔ چهارم هجری قمری است که علاوه بر شعر تسلطِ عجیبی در موسیقی داشت..

تاجیکستان زادگاه طبیعت

سرزمین تاجیکستان از دورۀ حجر تجربۀ زیست انسان‌ها را در دامن خود داشته است. از همان ابتدا آجرهای تمدن آمودریا در این سرزمین چیده شد. فرهنگ‌های زیادی نیز در این سرزمین متولد شدند.