برچسب: شفافیت

اصلاح نظام انتخاباتی و تجربۀ انتخابات پارلمانی در افغانستان

این پژوهش (نظرسنجی) توسط آقای نافع چودری و محمد عرفانی در سال ۱۳۹۷ انجام شده است. این پژوهش که داده‌های نظرسنجی آن به صورت سیستماتیک جمع‌آوری‌شده است، دیدگاه‌های 1305 نفر در 13 ولایت افغانستان را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ امری که این مطالعه را تا حال حاضر، بزرگ‌ترین و جامع‌ترین پژوهش در مورد انتخابات افغانستان […]