برچسب: شعر

یادی از شادروان دکتر پرویز ناتل خانلری

دکتر پرویز ناتل خانلری ادیب و دولت‌مرد ایرانی که چند روز قبل سی سال از درگذشت او سپری شد، جز ایران اثرات مثبت فرهنگی بر دیگر کشورهای فارسی ‌زبان نیز از خود بر جای گذاشت که تا کنون به آن کمتر پرداخته شده است.

شاعری از سمرقند

شاعری نیست در اقلیم و جغرافیای سه کشور فارسی زبان که در آثار خود نامی  از این دو شهر نبرده باشد. اصلا شعر فارسی از دامن این دو شهر ظهور کرده و بعدها  در شهر بلخ و شیراز با رومی و سعدی و حافظ به اوج  و تکامل می‌رسد.

بهار در دوبیتی‌های عامیانۀ افغانستان

از مفاهیمی متنوعی که در آثار شاعران رسمی به خصوص موضوع عرفان با فصل نوروز و بهار بیان شده است، دیده نمی‌شود. همان‌ طور که اشاره شد بهار در این آثار تنها با موضوع عشق و گاهی با موضوع اجتماعی و فلسفی بیان می‌شود. مهمان بهار در چنین دوبیتی‌هایی باشید.