برچسب: شریعت

زنان در هرات؛ نگران قدرت گیری طالبان

با افزایش خشونت‌ها و پیشروی گروه طالبان وضعیت و آینده زنان در کشور در هالۀ از ابهام قرار گرفته است. شماری از زنان در هرات نسبت به سخت گیری های این گروه در مورد زنان نگران اند و می گویند تغییری در دیدگاه های طالبان در مورد زنان رونما نشده است. اما ذبیح ‌الله مجاهد […]