برچسب: سازش1924

سازش۱۹۲۴ شاه امان الله، آرزوی غنی

به بهانه‌ی سال‌روز خلع شاه امان الله از سلطنت

۱۴ جدی سال ۱۳۰۷/ ۱۹۲۹ شاه امان الله پادشاه مدرنیست افغانستان، از سلطنت خلع شد. با سقوط شاه امان‌ الله، تلاش سلطنت برای مدرن‌سازی کشور بر اساس افکار مشروطه‌خواهان و میهن‌پرستان اوایل قرن ۲۰، به مدت طولانی متوقف شد و افغانستان جنگ داخلی را تجربه کرد.