برچسب: زخمی

فروپاشی ساختمان تالار الماس شرق در شهر هرات

تالار الماس شرق در شهر هرات بر روی جاده و منازل اطراف فروپاشیده و خسارات و تلفات نیز وارد کرده است. مردم می‌گویند که از چند روز به این طرف اطراف تالار الماس شرق مسدود بوده و مالک تالار در حال بازسازی آن بوده است. تالار الماس شرق در جاده بهزاد هرات موقعیت دارد. احتمال […]