برچسب: زبان کٌردی

کردی، زبان زنده و کهن

زبان کردی یکی از زبان‌های زنده‌ی دنیاست که از بین 80 زبان دنیا در جایگاه سی و یکم قرار گرفته است. بر اساس سرشماری سال 90 بیش از 10 درصد از جمعیت ایران را کردزبانان تشکیل می‌دهند.