برچسب: روشن‌گرایی

کتاب « تاریخ ادبیات نوین تاجیکستان »

کتاب « تاریخ نوین ادبیات تاجیکستان» اثر دکتر علی اصغر شعردوست را می‌توان با دید و نگاهی تازه در برخی موارد ادبی ، تاریخی و اجتماعی…در شکل‌گیری سیاسی و اجتماعی آسیای میانه به خصوص تاجیکستان دانست.