برچسب: دوره باستان

آیا می‌توان از دپلماسی نوروزی سخن گفت؟

از ماوراءالنهر تا بین‌النهرین و از سینگ‌کیانگ تا اقصی نقاط ترکیه همه با نوروز آشنا و عجین هستند، و همه اقوام و زبان‌ها و طایفه‌ها نوروز را پاس داشته و آن را جشن می‌گیرند.