برچسب: خواهد

آیا «جریان مسکو» احیا خواهد شد؟

موضع‌گیری اخیر ضمیرکابلوف نمایندۀ ویژۀ دولت فدراسیون روسیه در امور افغانستان نشان می‌دهد که اجماع قدرت‌های جهانی و منطقه‌یی در مورد افغانستان هنوز آن طوری که باید شکل نگرفته است و احتمال آن وجود دارد که روس‌ها بار دیگر «جریان مسکو» را فعال کنند.