برچسب: خبرنگار

تنها بانوی خبرنگار در غور

جمیله کریمی تنها بانوی خبرنگار در میان کوه‌پایه‌های ولایت غور، با مشکلات فراوان مصروف اطلاع رسانی و آگاهی‌دهی به هم‌شهریان غوری خود است. این بانو در ولایتی سربلند کرده است که کار به عنوان خبرنگار برای یک مرد خطرناک و به قیمت جان‌اش تمام می‌شود چی برسد به زنان خبرنگار.