برچسب: جنگ و صلح

فاریاب و منازعه قومی درافغانستان

 دولت احتمالا روی شاخه هایی از جنبش وجمعیت در شمال برای حمایت از برنامه های خود حساب می کند تا به لحاظ قومی می توانند موازنه را تغییر دهند و اعتراض فاریاب را از رنگ وبوی قومی وسمتی بیرون بکشند.

درس‌هایی از مدیریت منازعات قومی در قره‌باغ کوهستانی

در آستانه‌ی فروپاشی شوروی که فضای سیاسی معرفی شده‌ی گورباچف آخرین رییس جمهور و صدر هیات رییسه‌ی کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسالیستی تحت عنوان «گلاسنوست» موجب خیزیش مناقشات خفته در زیر خاکستر و سرکوب شده با مدیریت خاکستری سیاسی – امنیتی نظام شوروی بود، آرامش منطقه‌ی قفقاز را برهم زد.