برچسب: جشن نوروز

کمپیرک نوروزی در هزاره‌جات

نوروز را در ولایت‌های مرکزی کشور مانند دایکندی، بامیان و قسمتی از ولایت غور با جوش و خروش خاص و متفاوتی از دیگر ولایت‌های افغانستان جشن می‌گیرند. شاید این سؤال برای‌تان مطرح شود که چرا جشن نوروز در ولایت‌های مرکزی کشور با ولایت‌های دیگر تفاوت دارد؟ نوروز برای ساکنان ولایت‌های یادشده معنایی خاص دارد و هنگام فرارسیدن آن، در چشمان مردم آن ولایت‌ها برق خوشحالی می‌زند. آن‌ها به گونه‌های مختلف این جشن باستانی را گرامی می‌دارند.

«نوراتیس» نوروز هندوباوران

« تمام مردم افغانستان را دوست دارم، در ولایت کابل به دنیا آمدم، در کوهدامن کابل بزرگ شدم و در زمان درس و تعلیم خود سفرهای به چندین ولایت کشور داشتم؛ ولی هراتیان را از دل و جان دوست دارم، عکس‌های که از تاریخ و فرهنگ هراتیان در شبکه‌های اجمتاعی نشر می‌کنم، در پایانش می‌نویسم، هرات را دوست دارم، هراتیان را بیشتر دوست دارم.»

ترکیه، سرزمین هزارداستان با مردم شعردوست

 جشن نوروز و میلۀ بهار از سنت‌های دیرین این ملت محسوب می‌شود. در فرهنگ  فارسی‌زبانان و فرهنگ ترک‌ها تنها واژه‌ها مشترک نیست، بلکه رسم و رواج‌ها، عنعنات، غذاها، لباس‌ها، بازی‌ها و مشترکات دیگری در روابط  این دو حوزۀ فرهنگی باعث محکم‌تر و قوی‌تر شدن روابط بیشتر شان است.