برچسب: توطیه

نظریه‌های توطئه تا چه حد جدی هستند؟

پانزده درصد از مردم آمریکا به وجود یک فرقه‌ی مخفی قدیمی به نام ایلومیناتی‌ها (illuminatie) باور دارند که دنیا را با توطئه و تبانی اداره کرده و مطابق نقشه‌ی خود پیش می‌برند.