برچسب: تریاک

دولت تریاک، طالبان تریاک

دریک گزارش رسمی «وزارت زراعت، آبياری و مالداری»، رویایی را در بیداری وصف کرده بود که كه قرار است 200 هزار جریب زمين در ولايت «هلمند» تبديل به نخلستان شود تا کم کم، با اضافه کردن كشت و زرع قانونی خشخاش در ولايات شمال، شمال شرق و جنوب كشور، كشت این ماده در پایتخت توليد ترياك جهان به صفر برسد.