برچسب: تحریم

وضعیت بحرانی شرق اکراین

روسیه در چند روز اخیر هزاران تانک و آلات جنگی خود را در مرز اوکراین مستقر کرده و به ارتش خود فرمان آماده‌باش جنگی داده است. این کار نشان از برنامۀ روسیه برای آغاز تنش و جنگی تمام‌عیار با بزرگترین همسایۀ خود دارد.