برچسب: تاریخ تاجیکان

دوشنبه، شهر تاریخی و زیبا

با وارد شدن بشر به دورۀ فن‌آوری مدرن، سبک زندگی مردم نیز آهسته آهسته عوض شد. با جدا شدن بشر از آغوش طبیعت و رها شدن در دنیای مجازی، احساس واقعی نسبت به طبیعت نیز از سینۀ انسان‌ها کاهش یافت.