برچسب: تاجیکی

فارسی بومی سمرقند و بخارا

تاجیکی شمالی که گویشی از فارسی است، درواقع زبان مادری اکثریت مردمانی می‌باشد که متولد سمرقند و بخارا هستند. دو شهری که در روزگار معاصر در جمهوری اوزبیکستان قرار گرفته‌ اند.