برچسب: تاجیکستان

آداب و رسوم در رباعیات عامیانۀ تاجیکان

آداب و رسوم به مانند اعتقادات، باورها، اخلاقیات، قوانین، عرف و عادت، در آثار هنری هر جامعه به خصوص شعر و ادبیات، موسیقی و رقص انعکاس یافته است. ادبیات عامه که بخش اعظمی از فرهنگ هر جامعه است از این امر مستثنی نیست.

جشن 700 سالگی دُر تابناک تاجیکان در زادگاهش

در تاریخ 15 تا 17 اکتبر سال 2020، شهر باستانی خجند میزبان استادان، شاعران و مقام های بلند پایۀ تاجیک و خارجی بود. شهری که در تذکره ها از آن «عروس دنیا»، « تراز جهان» یاد شده و دل هزاران جهان‌گرد را در طول تاریخ تسخیر کرده­­ است.

نکاتی در باب سبک رباعیات عامیانۀ تاجیک

نگاهی که یک انسان روستایی به آسمان و زمین دارد، با نگاه یک انسان شهری تفاوت اساسی دارد. زمین برای انسان روستایی حکم تکیه‌گاه معیشت است و آسمان نیز برکت زندگی. زمین تنها توده‌ای از سنگ و خار نیست و آسمان سقف بلند و ساده، بلکه زمین و آسمان همچون دو پشتیبان و یاور انسان روستا‌یی‌اند و از همین جاست که تمام اجزاء و مظاهر این دو یاور نیز حیات می‌یابند و مورد خطاب، شکر، یا شکوۀ انسان قرار می‌گیرند.