برچسب: بٌزکشی

نوروز در تاجیکستان

بعد از جشن یلدا و سده، بزرگترین جشن تاجیکان نوروز است. این جشن باستانی یادگاری از نیاکان ملت تاجیک به حساب می‌آید که همه‌ساله در فصل بهار از آن تجلیل می‌کنند. بین مردم تاجیک کسی نیست که خاطره‌ای از نوروز نداشته باشد، یا این جشن را نشناسد.