برچسب: بهزاد

هرات و رنگ‌های بهزاد

مینیاتور به معنای عام، نقاشی به قطع کوچک است، این کلمه از واژه‌ی لاتین می‌نیوم (minimum) مشتق شده است که برای رنگ‌آمیزی سرخ در قرون وسطی در نسخه‌های تذهیب شده به کار می‌رفته است. هنر مینیاتوری با نام هرات پیوند ناگسستنی دارد و با سرزمین هری گره خورده و به عهد تیموریان  هرات بر می‌گردد. […]