برچسب: بازیگران

بررسی نقش قطر در روند صلح افغانستان؛ میانجی منفعل یا بازیگر اهرم؟

قطر تا چه اندازه می‌تواند در روند صلح موثر باشد؟ اساساً‌ هدف قطر از میزبانی مذاکرات صلح چیست؟ آیا قطر یک میزبان منفعل است یا توانایی تسریع روند و فشار بر طرفین را دارد؟ تا چه اندازه می‌توان به پروسه‌ی صلح به میزبانی قطر امیدوار بود؟ آیا قطر می‌تواند روند صلح را تسریع کند؟

سینمای تاجیک 90 ساله شد

در زمان شوروی صنعت فیلم یکی از صنعت‌های مهم و تاثیرگزارترین صنعت شمرده می‌شد. حتا از زبان لنین در سال 1923 در مجلۀ «پرالیتکینا  »  تاکید بر اهمیت داشتن صنعت سینما و نقش آن در رشد دولت یاد شده است.