برچسب: ایران زمین

نگاهی به کتاب «تفکر و حس در شعر»

تفکّر و حس در شعر، کتابی­‌ست از شاعر سرشناس و سخن‌­شناس تاجیکستان جناب محمّد علی عجمی که مجموعه­‌ی مقالاتی را در بر می­‌گیرد که با قلم شیرین او به تصویر و بررسی کشیده شده است.