برچسب: امنیت در قفقاز

درس‌هایی از مدیریت منازعات قومی در قره‌باغ کوهستانی

در آستانه‌ی فروپاشی شوروی که فضای سیاسی معرفی شده‌ی گورباچف آخرین رییس جمهور و صدر هیات رییسه‌ی کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسالیستی تحت عنوان «گلاسنوست» موجب خیزیش مناقشات خفته در زیر خاکستر و سرکوب شده با مدیریت خاکستری سیاسی – امنیتی نظام شوروی بود، آرامش منطقه‌ی قفقاز را برهم زد.