برچسب: افزایش

افزایش ۳۷ درصدی کشت کوکنار در افغانستان

یک سروی اداره ملی احصاییه و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که کشت کوکنار در سال گذشته خورشیدی نسبت به سال ۱۳۹۸،‌ سی‌ و‌ هفت درصد افزایش یافته است.