برچسب: استانبول

استانبول، ایستگاه ایجاد توازن

ین نخستین باری نیست که قرار است درکشوری دیگر، «معضل» افغانستان راه حل پیدا کند. در حدود نیم قرن اخیر، این آدرس خارجی، قاره به قاره عوض شده است.

ترکیه، سرزمین هزارداستان با مردم شعردوست

 جشن نوروز و میلۀ بهار از سنت‌های دیرین این ملت محسوب می‌شود. در فرهنگ  فارسی‌زبانان و فرهنگ ترک‌ها تنها واژه‌ها مشترک نیست، بلکه رسم و رواج‌ها، عنعنات، غذاها، لباس‌ها، بازی‌ها و مشترکات دیگری در روابط  این دو حوزۀ فرهنگی باعث محکم‌تر و قوی‌تر شدن روابط بیشتر شان است.