برچسب: ارتباط اجتماعی

استقبال‌ هند از رمان دگرباش جنسی افغان

نعمت سادات، فعال و روزنامه‌نگار امریکایی ـ افغان  به خاطر رمان اول خود قالی‌بافان، بسیار تشویق  شد. آقای سادات برای معرفی کتاب‌اش قبل از ماه مارچ سال ۲۰۱۹ به هند آمده بود. او در گفتگویی که در زیر می‌خوانید می‌گوید که چگونه  موضوع رمانش  بعد از بیرون آمدن و آشکارشدن از پستوی ذهن، باعث طرد او از سوی بسیاری از دوستان و اعضای خانواده‌اش شد.