برچسب: آهنگ خراسانی

به زبان پشتو هم آهنگ خوانده‌ام

توضیح: سیما بینا، بانوی آواز خراسانی از شهرت بسیاری در کشورهای فارسی‌زبان برخوردار است. او زادۀ خراسان ایران و نوازنده، نقاش، آهنگ‌ساز و خوانندۀ آوازها و ترانه‌های محلی خراسانی است.