برچسب: آخرین هشتم

آیا آخرین هشتم مارچ بود؟

بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم‌زمان با بزرگ‌داشت از هشتم مارچ روز جهانی هم‌بستگی زنان در افغانستان گفته اند که احتمال دارد این آخرین باری باشد که زنان در افغانستان از این روز تجلیل می‌کنند.