سرمنشی سازمان ملل: نوروز؛ پیام توازن و آشتی

منبع عکس: Getty images

در پیامی به مناسبت جشن نوروز، انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نوروز را به عنوان آغازی جدید، آغاز بهار و

بازگشت طبیعت توصیف کرده است. او بیان کرده که این جشن توانایی منسجم ساختن میلیون‌ها انسان از سراسر جهان و ترویج گفتگو، همسایه‌نویسی و آشتی را در مقطع‌های چالش‌برانگیز دارا می‌باشد.

گوترش اظهار کرده که نوروز اهداف و ارزش‌های سازمان ملل متحد؛ از جمله صلح، حقوق بشر و ارزش‌های انسانی را تقویت می‌کند.

او در پایان، به تمامی افرادی که آیین نوروز را جشن می‌گیرند، آرزوی سلامتی کرده و بر اهمیت آشتی و همکاری در جهت رسیدن به یک آینده‌ی بهتر، از سوی سازمان ملل متحد تاکید کرده است.