مقاومت مردمی در مقابل طالبان؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

در روزهای اخیر گروه‌های مردمی از ولایات مختلف افغانستان در مقابل طالبان سلاح به دست گرفته‌ و آماده‌ی رزم با طالبان شده‌اند. در تازه‌ترین مورد در شمال افغانستان احزاب متعددی ندای بسیج عمومی در مقابل طالبان سر دادند. این گروه‌ها در هماهنگی با نیروهای دولت توانسته‌اند به موفقیت‌هایی نیز دست یابند. دولت افغانستان هم از خیزش‌ها حمایت کرده و وعده‌ی تامین امکانات را به آنان داده است.

اما برخی بر این باورند که گروه‌های مردمی به همان اندازه که به مثابه‌ی یک فرصت هستند، به همان اندازه می‌توانند مشکل‌ساز نیز باشند. در این برنامه به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های  مقاومت مردمی در مقابل طالبان پرداخته شده است. در این برنامه، ابومسلم خراسانی، نویسنده و روزنامه‌نگار و حبیب‌حمیدزاده، نویسنده و روزنامه‌نگار نیز در برنامه شرکت کرده بودند.

آقای حمیدزاده در ابتدای بحث ضمن اشاره به موفقیت‌های گروه‌های مردمی در ولایات شمالی افغانستان، این حرکت را حرکتی قابل تحسین دانست و بر ادامه‌ی آن تاکید داشت. آقای حمیدزاده بر این باور بود که گروه‌های مقاومت یک واقعیت تاریخی است و نمی‌توان جلوی آنها را گرفت.

حبیب حمیدزاده به هماهنگی گروه‌های مقاومت مردمی با دولت اشاره کرد و همینطور از احتمال نظارت بیشتر دولت بر این گروه‌ها خبر دارد. حمیدزاده اشاره داشت که نظارت و کنترل دولت بر گروه‌های مقاومتی، می‌تواند جلوی چالش‌های پیش روی گروه‌های مقاومت را بگیرد.

در ادامه ابومسلم خراسانی، به این مساله پرداخت که گروه‌های مقاومت مردمی در کوتاه‌مدت می‌توانند مفید باشند، اما در درازمدت خود به عنوان تهدید و خالق ناامنی خواهند بود. به باور خراسانی، وابستگی گروه‌ها به رهبران مذهبی و قومی، یکی از چالش‌های فراروی گروه‌های مقاومت مردمی است. آقای خراسانی با اشاره به تجربه‌ی حکومت نجیب‌الله، به تهدیدهای برخاسته از ملیشه‌هایی پرداخت که باعث ناامنی‌ و حتی سقوط حکومت وقت شدند.

همینطور ابومسلم خراسانی، قدرت‌گیری گروه‌های مقاومت مردمی را باعث تضعیف ارتش دانست. به باور خراسانی راه حل تقویت نیرو و ارتش است و باید به مدیریت و رهبری ارتش تمرکز شود.

در پایان حبیب حمیدزاه، بر این باور تاکید کرد که مردم چاره‌ای جز مقاومت ندارند و این مقاومت، یک جبر تاریخی است. به باور حمیدزاده مردم مجبور هستند از خانه و منطقه‌ی خود دفاع کنند، چه دولت با آنها هماهنگ باشد و چه نباشد. همینطور حمیدزاده نسبت به آینده و مداومت این گروه‌ها، ابراز خوشبینی داشته و مقاومت مردمی را امری ادامه‌دار پیش‌بینی کرد.