بازنشر برنامه محک: گذار از اسلام گرایی؛ از تئوری تا واقعیت

تاریخ نشر: ۱۷ جنوری ۲۰۲۱

در این قسمت از برنامه محک، بحثِ «گذار از اسلام گرایی؛ از تئوری تا واقعیت» را با گردانندگی خالد خسرو، نویسنده و روزنامه‌نگار و مهمانان این برنامه، هر یک محمد محق، پژوهشگر حوزه‌ی دینی و میثم بادامچی، پژوهشگر فلسفه، شنونده باشید.