جاده‌های غیر معیاری و ترافیک سنگین شهر هرات

حجم ترافیک سنگین در شهر هرات، یکی از مهم‌ترین چالش­‌های اجتماعی است که عبور و مرور را به شهروندان شهر هرات سخت، پرهزینه  و نفس‌­گیر ساخته است.

هزینه‌­های سوخت ناشی از انتظار در ازدحام ترافیکی، ضیاع وقت در رسیدن به مقصد  و انتقال مریضان که  تا رسیدن به شفاخانه‌ها شانس زندگی شان با خطرات جدی مواجه می‌گردد بخشی از چالش‌­های اند که حجم سنگین ترافیک برای شهروندان هرات به بار آورده اند.

به باور عبد القیوم وزیری، فعال اجتماعی و فرهنگی در هرات، دلیل عمده­‌یی  افزایش حجم ترافیکی در هرات ارزان بودن وسائط نقلیه، نبود پارکینگ برای مارکیت‌­ها ، موترهای ویشی (اصطلاحی در هرات برای اشاره به موترهایی که فرمان آن‌ها در سمت چپ قرار دارد) ،استفاده از کنار جاده­‌ها به عنوان پارکینگ ودست فروشی‌­ها اند که به  اطراف جاده‌­ها و پیاده روها  مصروف دست فروشی است.

آقای وزیری می‌گوید<<متاسفانه امروز  از کنار جاده‌­ها  به عنوان پارکینگ  موترها استفاده میشود. مغازه داران شهر هرات وسایط نقلیه خودر را  در کنار جاده ها پارک می‌کنند زیرا مارکیت‌های که در  شهر هرات ساخته شده بیشتر شان پارکینگ ندارند  و دست فروشان نیز در کنار جاده‌­ها و پیاده روها  مشغول دست فروشی اند  که سبب ترافیک شدن شهر هرات شده است>>

نهادینه نشدن قوانین ترافیکی در هرات، یکی دیگر از عوامل است که در افزایش حجم ترافیک در هرات موثر دانسته می‌شود. به گفته کارمندان ترافیک و شهروندان هرات  در چهار راهی‌­ها  و مکان‌های که اشاره­‌های  ترافیکی وجود دارد و یا ترافیک مشغول کار اند نیز راننده‌گان قوانین ترافیکی را مراعات نمی‌کنند و شماری از رانندگان و زورمندان به درگیری فزیکی و لفظی با پولیس ترفیک نیز می‌پردازند.

 محمد پولیس ترافیک است،  که از مدت ده سال به  این سو در جاده‌های مختلف هرات انجام وظیفه می­‌کند  او در صحبت با با رادیو نوروز گفت  در این مدت بارها از سوی راننده گان و زورمندان تهدید شده ام.

<<بارها از سوی بعضی  راننده گان  و زورمندان تهدید شدم و بیشتر راننده گان به قوانین ترافیکی توجه ندارد و حتا با وجود پولیس ترافیک به  قوانین ترافیکی تن نمی­دهند و خلاف قوانین ترافیکی عمل میکنند>>

این تنها محمد نیست که از عدم رعایت قوانین ترافیکی  توسط راننده گان شاکی اند؛ بلکه بعضی از راننده گان نیز می‌گوید زمان که آنان به اشاره­های ترافیکی توجه دارند و هنگام روشن شدن اشاره‌های سرخ ترافیکی  منتظر علامت حرکت می‌ایستند  مورد تمسخر راننده گان دیگر قرار می‌گیرند

فرزاد  از جمله راننده گان است که به گفته خودش بارها به دلیل رعایت علامت ترافیکی مورد تمسخر دیگر راننده گان قرار گرفته است<< کسی به این چراغ‌ها حالی توج ندارد ما زمان که در پشت این چراغ های ترافیکی که سالم است می‌استیم کسان دیگر توجه ندارد به این چراغ ها و حتا مارا هم مسخره می‌کند فکر می‌کند ما کاری کنده‌یی کردیم>>

با این همه  بعضی از جاده ها و چهار راهی‌­های پرازدحام  شهر هرات تا هنوز بدون اشاره‌­های ترافیکی اند و یا اشاره های ترافیکی  آن غیر فعال است.

 مدریت ترافیک هرات علت فعال نشدن اشاره­های  ترافیکی را نبود بودجه می­‌داند.  به گفته سید جان صدیقی ، مدیر اداری ریاست ترافیک هرات این اداره بودجه کافی برای فعال کردن اشاره­‌های ترافیکی ندارد و پیشنهادی  را در این زمینه به فرماندهی پولیس هرات سپرده تا در این زمینه توجه کند. به گفته اقای صدیقی جاده‌­های هرات برای این همه وسایط نقلیه ساخته نشده و  ظرفیت این همه وسایط  را  ندارد<<جاده‌های که امروز است این‌ها ظرفیت گنجایش وسایط فعلی را ندارد اینها ساخته شده برای همو 30 یا 40 سال پیش که  وسایط اندک بوده و بالاخره حتا اگر یک نفر حادثه ترافیکی می‌کرد او را می‌توانست از ادرس پیدا کند>>

بر اساس امار ریاست ترافیک هرات هم‌اکنون در این ادره یک صدهزار موتر ثبت شده وجود دارد و در کنار آن   بیش از 30 هزار وسایط نقلیه ویشی یا  (اصطلاحی در هرات برای اشاره به موترهایی که فرمان آن‌ها در سمت چپ قرار دارد) و 45 هزار وسایط نقلیه که از دیگر شهرهای کشور  هستند در شهر هرات گشت و گزار می‌کنند .