خلیلزاد: همه طرف‌های دخیل در صلح به جنگ پایان دهند

زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان روز یک‌شنبه، دوازدهم ثور با وزیر امور خارجه ازبکستان درباره روند صلح افغانستان بحث و تبادل نظر کردند.

آقای خلیل‌زاد در صفحه رسمی تویتر خود نگاشته است که با وزیر خارجه ازبکستان به توافق رسیده است که همه طرف‌های دخیل در روند صلح افغانستان به صورت فوری از پیش‌رفت به سمت حل و فصل سیاسی و فراگیر که به جنگ ۴۰ ساله پایان دهد، حمایت کنند.

 نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان روز گذشته با مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی اسلامی نیز در ازبکستان دیدار و در رابطه به صلح افغانستان بحث کرده‌اند.