آیا طالبان تغییر کرده‌اند: مرور روزنامه‌های امروز ایران

مروری بر روزنامه‌های چاپ امروز ایران در باره افغانستان. روزنامه آرمان ملی مطلب‌اش را با این پرسش آغاز کرده است «واقعا این طالبان با قبل تفاوت کرده است؟» روزنامه جمهوری با عنوان «ریشه طالبان به کجا بر می‌گردد؟»، و روزنامه اعتماد با عنوان «اعتماد به طالبان اشتباهی غیرقابل جبران است» مطلب منتشر کرده است.

مقاله نویس روزنامه آرمان ملی نگاشته است، ایده‌های خوش‌بینانه مقامات کشور یا اظهاراتی که عده‌ای از آنان با انگیزه‌های سیاسی مطرح می‌کنند؛ مبنی بر اینکه این طالبان با گذشته فرق کرده است، روز‌به‌روز واضح‌تر می‌شود و هربار بیشتر مشخص می‌شود که ریشه‌های این طالبان همانی است که بوده است.

مقاله نویس در ادامه می‌نویسد، کشتار بی‌رحمانه کماندوهای افغانستان که تسلیم نیروهای طالبان شده بود، نمونه بارز وحشیگری این گروه است که همچنان دنبال می‌کنند. همه این‌ها در حالی است که هر از گاهی تصاویری غمبار منتشر می‌شود که نشان می‌دهد ایدئولوژی‌های این گروه نیز همچنان تغییری نکرده است.

در آخر نوشته آمده است که طالبان قطعا با مواضعی مبهم مانند این‌که با فعالیت زنان در چارچوب شریعت مشکلی نداریم، عرصه را بر آنها تنگ تر می‌کند.

به باور مقاله نویس روزنامه جمهوری، طالبان برادران عقیدتی و فرهنگی و فکری سپاه صحابه هستند که  اصالت تکفیری و ضد شیعی دارند و در ستیز با زبان، شعر ادب فارسی و شعایر فرهنگی می‌باشند.

مقاله نویس نوشته است، طالبان گروه دیوبندی است و دیوبندیسم فرقه مذهبی‌ای است که نزدیک به 300 سال پیش در شبه قاره هند ایجاد شد و هم‌اکنون هزاران مدرسه مذهبی در شبه قاره هند و به‌ویژه در پاکستان دارد و گرایش عقیدتی مسلط در میان گروه‌های تندوری پاکستان از جمعیت علمای اسلام، گروه حقانی، سپاه صحابه و از جمله طالبان است.

روزنامه اعتماد بیانیه‌ لطــف‌الله صافــی یکی از علمای پرنفوذ ایران، راجع به تحولات افغانستان را انعکاس داده است. در این بیانیه آمده است، اعتماد بــه طالبان با سابقه شــرارت و آدمکشی، یک اشتباه بزرگ و غیر قابل جبران است. در ادامه نوشته است که خشــونت و درنده خویــی تروریســت‌ها از یک طرف؛ و از ســوی دیگر، سکوت جهانیان و دولت‌ها و مجامــع به اصطلاح حامی حقوق بشــر، موجب تعجب و شــرمندگی است.

در آخر بیانیه آمده است، از ســازمان کنفرانــس اسلامی انتظــار می‌رود، با تشکیل نشست اضطراری و گِرد آوردن همه دولت‌های اسلامی برای حل این مشکل تدبیری عاجل بیندیشد.  جمهوری اسلامی ایران نیز وظیفه دارد در چارچوب منافع ملی و مسـوولیت‌های فراملی خــود از قدرت و امکانات خود برای یــاری مــردم افغانســتان استفاده کند.