موی سفیدی یا واسطه‌گری برای سقوط ولسوالی‌ها؟

در ماه‌های اخیر و به ویژه‌ی در هفته‌ی اخیر، سقوط پی‌هم ولسوالی‌ها باعث نگرانی بسیاری از شهروندان شده است. نزدیک به یک هفته پیش ولسوالی جوند بادغیس سقوط کرد. در تازه‌ترین مورد نیز چند پاسگاه امنیتی در منطقه‌ی (چشمه دوزک) ولسوالی مقر بادغیس نیز به دست مخالفین دولت افتاد.

حسام الدین شمس، والی بادغیس در واکنش به خروج نیروهای نظامی از (پاسگاه‌های امنیتی)، واکنش نشان داده و این رفتار را (توطئه‌ای خاینانه) توصیف کرد. همینطور آقای شمس به نیروهای امنیتی دستور داده است تا با کسانی که به عنوان موی سفید، برای تسلیم شدن پاسگاه‌های امنیتی وساطت می‌کنند، بسان یک دشمن رفتار شود.

در این برنامه به بررسی وضعیت امنیتی بادغیس و آنچه والی بادغیس (توطئه‌ی خاینانه) خوانده است، پرداخته شده است.

حسام‌الدین شمس در این برنامه مدعی می‌شود که در پشت سقوط پاسگاه‌های امنیتی، توطئه‌ای خاینانه وجود دارد. او می‌گوید: (بنابر اسنادی که دارم، در سقوط چند پاسگاه امنیتی در بادغیس، «ستون پنجم» و «افرادی مشخص از درون نظام» نیز دست داشته‌اند. سقوط پاسگاه‌ها، بدون کدام مقاومت، توطئه‌ای سیاسی است. گزارش این افراد مظنون به مرکز ارائه شده است و پس از تکمیل شدن اسناد، اسامی‌شان را رسانه‌ای خواهم کرد).

در پایان نیز آقای شمس از قوت‌یافتن عملیات برای بازپس‌گیری ولسوالی‌هایی که به تصرف نیروهای مخالف آمده است، خبر داد.