هشتاد درصد موترهای سطح شهر هرات، موترهای ویشی‌ هستند

مدیر اداره‌ی ترافیک هرات به رادیو نوروز می‌گوید که حدود 80 درصد موترهای داخل شهر هرات را موترهای ویشی تشکیل می‌دهند.

به گفته‌ی محمدهارون وزیری درجریان حدود چهار‌ماه گذشته؛ شش‌هزار و 747 نفر از مالکان موترهای ویشی به‌هدف دریافت جواز امنیتی، به اداره‌ی ترافیک هرات مراجعه کردند.

وی می‌افزاید که تا اکنون تنها برای 232 عراده موتر ویشی درهرات؛ جواز امنیتی توزیع شده و بس.

آقای وزیری زمان‌گیر‌شدن روند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی را یکی از عوامل اصلی کندی روند توزیع جواز امنیتی برای مالکان موترهای ویشی عنوان می‌کند.

این درحالی است که داشتن شناسنامه‌ی الکترونیکی شرط اصلی دریافت جواز امنیتی برای مالکان موترهای ویشی تعیین شده است.