سرور دانش: نظام طالبانی برای انسان‌های قرن ۲۱ قبرستان است

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید،‌ نظام سیاسی‌ای که طالبان دنبال آن استند، در حقیقت نمی‌توان نام آن را نظام دینی و اسلامی گذاشت،‌ نظام طالبانی برای انسان‌های قرن ۲۱، یک زندان و یا قبرستان است. به گفته معاون ریاست جمهوری اسلام دین علم و آزادی و تمدن و پیشرفت و دین مهر و رحمت و انسانیت است نه دین جهل و تعصب و استبداد و خشونت.

آقای دانش که امروز (دوشنبه، سیزدهم ثور)‌ در مراسم گرامی‌داشت از روز جهانی آزادی مطبوعات در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت سخنرانی می‌کرد، هم‌چنان گفت که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان گروه طالبان کاملاً خلع سلاح شده است. تمام استدلال این گروه برای ادامه جنگ حضور قوای خارجی و به اصطلاح خودشان اشغال افغانستان بود و اکنون هیچ دلیلی دیگر برای مشروعیت جنگ و تداوم آن ندارند.

معاون دوم ریاست جمهوری در بخشی از سخنان خود گفت که آزادی بیان چیزی نیست که از خارج مرزها به ملتی هدیه داده شود،‌ بل باید در راه آن مبارزه کرد و فشارها و رنج ها را تحمل کرد و زمینه‌های تحقق و تداوم آن را فراهم ساخت.
در همین حال آنتونیو گوتریش دبیرکل سازمان ملل متحد در این محفل، با فرستادان پیام ویدیویی، برحمایت از رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان تأکید کرد و گفت که تعهد سازمان ملل متحد برای ایجاد فضای مناسب و حمایت از تقویت آزادی بیان و رسانه‌ها هم‌چنان ادامه می‌یابد.