دسته: پژوهش و جستار

نظرسنجی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در مورد صلح

اکثریت شرکت‌کننده‌گان اولین نظرسنجی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در مورد صلح خواستار توافق صلحی با طالبان بودند که حفظ دستاوردهای پس از سال 2001 افغانستان را تضمین کند و حقوق زنان در آن قربانی نشود. در ماه مارچ سال 2016 انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان یافته‌های این نظرسنجی را منتشر کرد. کار این نظرسنجی قبل از […]