عبدالحمید محتاط؛ از کودتاچی تا میان‎جی

«نیم قرن سیاست و مبارزه» کتابی است که محتوای آن گفتگوی بلند سمیه رامش با عبدالحمید محتاط می‎باشد. این کتاب را انتشارات نبشت چاپ کرده است. عبدالحمید محتاط در دوره‎ی ریاست جمهوری داکترنجیب از سال 1988 تا اپریل سال 1992 سمت معاونت ریاست جمهوری را داشت. آقای محتاط در سال اول حکومت داوود خان وزیر […]

عکس از انفجار انتحاری مسجدی در قندهار

چرا کمپین نظامی طالبان در برابر داعش موفق نیست؟

رویدادهای امنیتی روزهای اخیر در مناطق مختلف افغانستان نشان می‌دهد که کمپین نظامی طالبان علیه داعش موفق نبوده است. این کمپین نتوانسته است فعالیت گروه داعش را متوقف کند. «کولین کلارک» و «جاناتان اسکادرن» کارشناسان شورش‌گری در مقاله‌‌ی اخیر شان مبارزه‌ی طالبان علیه داعش را ناکام ارزیابی کرده اند. به باور آنان، روند گذار طالبان […]