ارگ: وزیران جدید در یک «فرصت مناسب» به پارلمان معرفی می‌شوند

ارگ ریاست‌جمهوری می‌گوید که در یک «فرصت مناسب» نامزدوزیران جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی می‌کند.

محمد امیری، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری امروز (چهارشنبه، ۵ جوزا) در یک پیام ویدیویی گفت که حکومت به اصل تفکیک قوا و تمام صلاحیت‌های شورای ملی احترام دارد.

در حال حاضر وزارت‌های امور داخله، امور زنان، معارف، اطلاعات و فرهنگ، مالیه، صحت‌عامه و انکشاف دهات از سوی سرپرستان اداره می‌شود.

در کنار این بانک مرکزی و دادستانی کل کشور نیز از سوی سرپرستان اداره می‌شود.

مجلس نماینده‌گان بارها از حکومت خواسته است که نامزدوزیران واجد شرایط را برای گرفتن رأی اعتماد به این مجلس معرفی کند، اما حکومت به تازه‌گی اعلام کرده است که در یک فرصت مناسب نامزدوزیران جدید را معرفی می‌کند.

بعضی از این سرپرستان بدون ر‌أی اعتماد مجلس نماینده‌گان، حدود شش ماه است که به کارشان ادامه می‌دهند.

مجلس نماینده‌گان می‌گوید که ادامه کار سرپرستان در ادارات دولتی خلاف قانونی اساسی و قانون سرپرستی است.