روز: 26 حمل 1400

رستگار صدای خاموش شهنایی افغانستان

نجیب رستگار زادۀ  دوم عقرب 1337 هجری خورشیدی در ناحیۀ شهرآرای کابل است. او هنوز دانش‌آموز بود که به نقاشی علاقه پیدا کرد و این علاقه‌مندی او را واداشت تا در کورس‌های صنایع مستظرفه ثبت نام کند.

میر مفتونان استادی گرفت

وزارت اطلاعات و فرهنگ در همکاری با اتحادیۀ هنرمندان بیرون‌مرزی دیروز سه شنبه هشتم / میزان سال 1399 هجری خورشیدی به میرمفتون آواز خوان بدخشانی لقب استادی اهدا کرد، قبل ازمیر مفتون در حوزۀ موسیقی محلی کشور در سال 1344 هجری خورشیدی وزارت اطلاعات و کلتور وقت برای دُرَی لوگری یکی دیگر از خواننده‌های محلی از سبک موسیقی لوگری رسماً لقب استادی اهدا کرده بود.

روایت یک ساز و یک خنیاگر

سی‌تار از سازهای زهی زخمه‌یی در حوزۀ موسیقی هند است که در افغانستان نیز کاربُرد وسیع در سبک های مختلف دارد. این ساز با دسته‌یی بلند و کشیده و کاسه‌یی گِرد دارای هفت سیم اصلی و ۱۱ یا ۱۳ سیم تشدید (یا همراه) است که در زیر سیم‌های اصلی بسته می‌شوند و با مضرابی فلزی نواخته می‌شود.

چنگِ رودکی

ابوعبدالله جعفر بن محمد بن حکیم بن عبدالرحمن بن آدم متخلص به رودَکی و مشهور به استاد شاعران، نخستین شاعرِ پارسی سرایِ سدهٔ چهارم هجری قمری است که علاوه بر شعر تسلطِ عجیبی در موسیقی داشت..