قتل دختر ۱۰ ساله؛ مهاجر افغانستانی «به دست هم‌بازی‌اش کشته شده است»

گزارش رسانه‌های ایران حاکی از آن است که دختری ۱۰ ساله اهل افغانستان در تهران به دست هم‌بازی خود به قتل رسیده است.

به گفته مقامات پولیس، جسد ستایش در تپه‌های مسعودیه تهران پیدا شد. بررسی‌ها نشان داد که ستایش با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است.

در ابتدا، پلیس تحقیقات خود را روی احتمال ربوده شدن و قتل ستایش متمرکز کرده بود. اما با ادامه تحقیقات و گرفتن اظهارات دوستان و هم‌بازی‌های ستایش، مشخص شد که قاتل یک دختر دیگر در همین محله است.

این دختر ۱۰ ساله که هنوز هویت او به طور رسمی اعلام نشده است، به پلیس اعتراف کرد که در حین بازی با ستایش در تپه‌های مسعودیه، با او دچار مشاجره شده و او را با ضرب چاقو به قتل رسانده است.

پیش از این نیز، بسیاری از افراد نسبت به عدم امنیت کودکان مهاجر در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند و خواستار پیگیری جدی این پرونده شده‌اند.