آیا سید حسن نصرالله کرونا گرفته است؟

سید حسن نصرالله هفتۀ گذشته ابراز کرد که به دلیل بیماری، در روزهای اخیر هیچ نظری در مورد رویدادی نداده است.

به نقل از روزنامۀ الجمهوریه، حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان، در حال بهبودی از بیماری سینه‌پهلو یا ذات‌الریه و حساسیت فصلی است.

او در سخنرانی هفتۀ گذشته خود همانطور که سلفه می‌کرد، سعی کرد پیام‌های تهدیدآمیزی به اسرائیل بدهد. سید حسن نصرالله در حالی به ایراد سخن پرداخت که صدایش گرفته بود و به سختی می‌توانست حرف بزند.

سخنرانی او در این حالت منجر به شایعاتی شد مبنی بر اینکه وضعیت صحیش خوب نیست؛ در عین حال جواد نصرالله، فرزند حسن نصرالله گفت که بیماری پدرش فقط یک سرماخوردگی ساده است، حالش خوب است و جای نگرانی نیست.

سید حسن نصرالله و مقامات حزب‌الله دربارۀ عملیات نیروهای دفاعی اسرائیل در غزه نداده‌اند.

بر اساس گزارش روزنامۀ الجمهوریه، برخی متخصصان برآورد کرده‌اند که حسن نصرالله از بیماری کرونر قلب یا عفونتی در مجاری تنفسی خود رنج می‌برد. به نظر این متخصصان دلیل بیماری حسن نصرالله این است که از سال 2006 بدین سو، در پناهگاه پنهان شده است.